• 1
  • 1
  • 1
  • 0

Acara

Album

Artikel

received_1666712746989382

Waruga Sunda

Waruga Sunda

Sunda dina tangtunganana
Sunda dina tatapakanana
Sunda dina pamadeganana

Karuhun geus ngajangan ka rundayanana anu kukuh pengkuh galeuh deudeuh ka bali wiwitna.
Dina alam kiwari hanteu saeutik anu ngaguar bab kasundaan

luyu jeung pamanggihna …

Read more ...

Tangkuban Parahu (2)

Tangkuban parahu

Tangkuban parahu
nangkub dugi ka kiwari

Teu kudu nyalahkeun sangkuring atawa dayang sumbi
Da eta mah legenda dongeng baheula ditatar sunda.

Dina alam kiwari …
Tangkuban parahu mere isyarah
atawa pertanyaan anu kudu dijawab ku …

Read more ...

Ayem Tengtrem

Ayem Tengtrem

Ayem tengtrem …
dua kalimat anu beda pihartieunana.

Ayem …
hiji situasi anu gede hubunganana
jeung kabutuhan jiwa
Conto anu pangdeetna…
Rasa aman.

Tengtrem …
Gede hubunganana jeung kabutuhan batin/hate .
Conto anu pangdeetna…
Genah betah tumaninah.

Sanggeus Ayem tengtrem,
dikasempetan …

Read more ...

Cimata

Cimata

Deudeuh anaking …
anjeun beubeulahan jiwa ema
hampura hidep dibawa tunggara

Kanyaah ema …
gumulung dina cimata
kasep .. geulis hiyap urg ngadu’a
du’akeun ku hidep …
muga Alloh Ta’alla ngahampura kana
sagala rupa kaalfaan bapa hidep.

Kasep .. …

Read more ...